Benzol er et eldre navn på den kjemiske forbindelsen benzen.