Benzoater, (av benzosyre og -at), salter av benzosyre. Brukes også ofte om estere av benzozyre. Benzoater, særlig natriumbenzoat (E 211), brukes som konserveringsmiddel i mat spesielt for å hemme vekst av gjær og muggsopp, og til dels bakterier. Virker bare i sure miljøer og brukes derfor gjerne sammen med sitronsyre. Brukes f.eks. i syltetøy og andre fruktkonserver, fiskeprodukter og i drikkevarer. I vin er det i tillegg tillatt å bruke kaliumbenzoat (E 212) og kalsiumbenzoat (E 213). Benzoatene produseres fra benzosyre som er en naturlig forekommende syre som tåles godt av de fleste. Enkelte er overfølsomme for stoffene og reagerer med allergiliknende symptomer. Benzoater er mengdebegrenset som tilsetningsstoff, fra 1,5 g per kg i drikkevarer til 5 g per kg i fiskeprodukter.