Benkull, svart produkt som består av ca. 10 % karbon, mens resten er kalsiumfosfat og andre mineralbestanddeler. Fremstilles ved sterk oppheting av avfettede ben uten tilgang på luft. Brukes til dels som svart pigment, men har større betydning som absorpsjonsmiddel ved rensing av løsninger, f.eks. i sukkerraffineringen, i rensing av parafinvoks og i vannbehandling.