Beltepelsbille, billeart i familien klannere, Dermestidae. Brun med gullgul behåring på hode og halsskjold samt et tverrbånd på dekkvingenes fremre halvdel. 5 til 8 mm lang. Arten hører hjemme i tropiske strøk, men har i Europa de siste tiår bredt seg innendørs. Larvene er blitt alvorlige tekstilskadedyr på ull, skinn, pels o.l. De angriper også insektssamlinger. I Norge bare funnet i Oslo, men spredning forventes.