Belt, sund mellom de danske øyer, særlig Lillebælt og Storebælt. Ordet har vært satt i forbindelse med baltisk, men Adam av Bremens forklaring fra ca. 1075 har også fått tilslutning: «Det kalles slik fordi det er som et belte».