Sjøuttrykk, brukes om å dekke med noe som legges over som et lag; beslå, sy belegg på; sjøfolk snakker om å belegge en tamp i betydningen takle, og om å belegge en båt i betydningen fortøye, og også om å gjøre fast et taljerep så det ikke går opp etter at det er stivhalt.