Belastningsfaktor er en betegnelse på forholdet mellom gjennomstrømningskvantumet i en gitt periode og det planlagte kvantum i samme periode, blant annet i rørledninger som fører olje eller gass.