Belastningsfaktor, betegnelse på forholdet mellom gjennomstrømningskvantumet i en gitt periode og det planlagte kvantum i samme periode, bl.a. i rørledninger som fører olje eller gass.