Slaginstrument som består av to cymbaler som slås mot hverandre; kan også spilles ved å slå den ene cymbalen med en trommestikke. Brukes særlig i janitsjar- og symfoniorkestre. En variant av bekken, som særlig brukes i jazz og populærmusikk, er hihat (se batteri).