Bekkedøgnfluer, insektslekt i ordenen døgnfluer, Ephemeroptera. 5 norske arter som alle er små med vingespenn under 2,5 cm. Bakvingene er bare 1/5 så lange som forvingene. De voksne har to haletråder. Larvene lever i rennende vann og er gode svømmere. Viktig føde for bl.a. ørret.