Beitesvever, artskompleks i sveveslekten i kurvplantefamilien. Beitesveveseksjonen har antagelig flere hundre småarter i Norge. Felles for dem er at bladene er hele og tannete og har kileformet basis. Stengelen har ofte flere blad. I toppen av stengelen sitter flere gulblomstrete kurver. Beitesvevene er de vanligste svevene på beiter og i kulturpåvirket skog her i landet.