Agn til fiske, særlig strimmel av fiskebuk eller meitemark. Som verb: sette agn på krok.