Beisefargestoffer, fargestoffer som pga. manglende affinitet til tekstilfibere behandles med beisemidler før eller etter farging. Se beising.