Beinved er et annet navn på kristtorn, og brukes også som navn på andre plantearter med hard ved, blant annet dvergmispel, leddved og krossved.