Beile, fri til, søke å oppnå ekteskap med; beile til ens gunst, søke å vinne. Jfr. dialekt bidla, 'be om'.