Beholden, sjøuttrykk, brukes om fartøyets hastighet i forhold til grunnen (beholden fart) og om fartøyets retning i forhold til grunnen (beholden kurs).