Begroning, plante- og dyreorganismer, som f.eks. grønnalger, rørormer, mosdyr, hydroider o.a., som vokser på bunnen av skip og øker motstanden gjennom vannet. Begroningen stanser hvis farten er over ca. 2 knop. Fjernes ca. en gang per år ved dokksetting og bekjempes med bunnstoff.