Begrepssystem er en sammenstilling av hva slags relasjon ulike begreper har til hverandre innenfor et bestemt fagområde. Slike systemer gjengis vanligvis grafisk i form av et begrepsdiagram eller som symboler som kan leses av en datamaskin.

Begrepssystemer utvikles gjennom begrepsanalyse og inngår i arbeid med terminologi og fagspråk. De kan også anvendes i forbindelse med maskinoversettelse og språkteknologi.

Hierarkiske og ikke-hierarkiske begrepssystemer

Man kan skille mellom hierarkiske og ikke-hierarkiske begrepssystemer.

  • Hierarkiske begrepssystemer har begrepsrelasjoner i form av overbegrep og underbegrep og innebærer et arvelighetsprinsipp, det vil si at alle underbegrep arver egenskaper fra overbegrepet.
  • Ikke-hierarkiske begrepssystemer er assosiative, det vil si at begrepene er relatert til hverandre gjennom tematisk tilknytning eller nærhet i tid og rom.

Generiske og partitive begrepssystemer

Innenfor hierarkiske begrepssystemer skiller man igjen mellom generiske og partitive begrepssystemer.

Generiske systemer innebærer at begrepene står i en «type av»-relasjon til hverandre. Et overbegrep som tre har underbegreper som bartre og løvtre, som igjen har henholdsvis underbegrepene furu og bjørk, og så videre. Arvelighetsprinsippet tilsier at alt som gjelder for tre også gjelder for bartre og løvtre, mens visse kjennetegn skiller bartre fra løvtre (for eksempel nåler versus blader). Et generisk begrepssystem kan ha flere ulike inndelingskriterier. Eksempel: Det juridiske begrepet straff kan inndeles etter kriteriet straffemåte, som fengselsstraff, forvaring, samfunnsstraff eller bot, eller etter kriteriet gjennomføring, for eksempel ubetinget straff eller betinget straff.

Partitive begrepsrelasjoner innebærer at begrepene står i en «del av»-relasjon til hverandre. I slike systemer utgjør overbegrepet helheten, mens underbegrepene er deler av helheten. Eksempel: Innenfor fysikk inneholder et partitivt begrepssystem begrepet atom, som har underbegrepene kjerne og elektron; kjerne har videre underbegrepene proton og nøytron, og så videre.

Assosiative begrepsrelasjoner

Assosiative begrepsrelasjoner er vanlige innenfor en rekke fagområder som omfatter abstrakte og institusjonelle begreper. Gjennom en rettsprosess kan en person gå fra å være mistenkt til å bli siktet, tiltalt og til slutt domfelt. Disse begrepene er assosiativt relatert til hverandre gjennom en ikke-reverserbar tidslinje og tilknytning til en og samme person. På lignende måte er begrepene pasient, lege, behandling og sykehus assosierte med hverandre.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg