Begrepsrealisme var en filosofisk posisjon i middelalderens universaliestrid (se universalia) som tilskrev allmennbegrepene egen og uavhengig eksistens forut for enkelttingene. Begrepsrealismens filosofiske røtter er å finne i Platons idélære.