Beffroi, hovedtårnet ved de middelalderlige borganlegg. Betegnelsen er også gått over på byenes klokketårn. Heter på engelsk belfry, på tysk Bergfried. Se også barfrø-stue og donjon.