Befalsskoler, skoler som gir grunnleggende befalsutdanning for de forskjellige forsvarsgrener og våpen. Skolene er ettårige og inngår i den toårige etatsutdanningen, hvor andre året er praksis ved oppsatt avdeling. Befalsskolene erstattet fra 1927 de tidligere underoffisersskoler og Krigsskolens tidligere nederste avdeling. Se befal.