Bedre halvdel, uttrykk som trolig skriver seg fra den engelske forfatteren Philip Sidneys Arcadia (1590): My dear, my better half: min kjære, min bedre halvdel. Brukes gjerne spøkefullt av en ektemann om hans hustru.