Beana, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: hund.