Beam rider, styresystem for missiler av spesielt overflate-til-luft-typen. Våpenet får styreimpulser ved å følge en smal radio- eller radarstråle (beam) kontinuerlig dirigert mot målet. Fordi strålens bredde øker med avstanden, må den gjøres så smal som mulig ved senderen, og en bredere «samlestråle» blir ofte benyttet for å lede våpenet mot primærstrålen etter start.