Bauschingereffekt, reduksjon av det elastiske området ved trykkbelastning av duktile (strekkbare eller formbare) materialer etter forutgående plastisk deformasjon ved strekk, og omvendt. Se også duktilitet.