Battuta, italiensk musikkuttrykk, taktslag; a battuta betyr «i streng takt» i motsetning til ad libitum.