Batsisk, kaukasisk språk, en gren av den nakhiske språkfamilien, som tales av ca. 3000 i Telavi-distriktet i det østlige Georgia.