Batos, komisk fall fra det opphøyede og patetiske til det simple og latterlige i skrift eller tale.