Bataver, germansk folk som bodde på øya Batavia (nå Betuwe) i Rhindeltaet og på fastlandet omkring. Kom tidlig under romersk herredømme og kulturinnflytelse. Bataverne ble Romas forbundsfeller i kampene mot germanerne og tjente som hjelpetropper i de romerske hærene. Ca. år 300 gikk de som folk opp i de saliske frankerne. – I poetisk stil er bataver det samme som nederlendere og Batavia det samme som Nederland.