Bastarner, den første germanerstamme som romerne kom i berøring med. Levde først ved Wisłas øvre løp; ca. 200 f.Kr. trengte de ned mot Donaus munning og kjempet på goternes side mot romerne. Gikk opp i goterne. De var østgermanere, men sterkt oppblandet med fremmede elementer.