Basso ostinato, hårdnakket bass, et motiv eller tema som stadig gjentas i bassen i et musikkstykke, mens de andre stemmer beveger seg fritt. Basso ostinato oppsto allerede på 1400-tallet, men ble svært vanlig i barokkmusikken der den dannet grunnlaget for strengere variasjonsformer som passacaglia og chaconne.