Bassi, genitiv basi, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: hellig; hellig sted, offerplass.