Basjkirer, folkegruppe i Russland, de fleste i Basjkortostan, hvor de teller noe over 900 000 (2002). De snakker et tyrkisk språk, og er overveiende muslimer. Folket er kjent fra 900-tallet, og bosatte seg i det nevnte område på 1200–1400-tallet. Russerne koloniserte landet deres fra 1500-tallet. Opprinnelig var basjkirene kvegnomader, men på 1800-tallet tvang russerne dem til å slå seg ned som jordbrukere. Kulturelt står de tatarene nær.