Basiske fargestoffer, fargestoffer (for det meste di- eller trifenylmetanstoffer) med stor fargeprakt, men liten lysekthet, se farging (Basiske fargestoffer) og fargestoffer.