Basisk reaksjon, uttrykk som brukes om en løsning (se baser) når den forandrer farge på en bestemt måte ved tilsetning av visse stoffer, indikatorer. En løsning viser basisk reaksjon f.eks. når den farger rødt lakmuspapir blått, eller når en fargeløs, alkoholisk løsning av fenolftalein blir farget rød. I sin alminnelighet sier man at en løsning har basisk reaksjon når dens pH-verdi er større enn 7 (se pH). Basisk reaksjon ble tidligere også kalt alkalisk reaksjon.