Basisfag er den vitenskapelige forskningsdisiplin som ligger til grunn for et skolefag.