Basisfag, den vitenskapelige forskningsdisiplin som ligger til grunn for et skolefag.