Basilevs, konge, også brukt om den av Athens arkonter som ledet rettsvesenet, dessuten i overført betydning om leder av et drikkelag, drikke-konge.