Barytthvitt, pigment som består av basisk bariumsulfat se blyfarger. Se også litopon.