Bartreløper, billeart i familien trebukker, Cerambycidae. Grå og brunspraglet med mørke tverrbånd på dekkvingene. Sees ofte løpende på døde eller svekkete stammer, stubber og tømmerlunner av bartrær hvor den legger egg. Larvene forpupper seg etter to år. Utbredt og vanlig over hele landet, i nord også på løvtrær. Ikke skadedyr.