Bartegress, ettårig, inntil 30 cm høyt gress fra middelhavslandene, også funnet på avfallsplasser i Norge.