Barogram, (av baro- og gr. 'skrift'), se barograf.