Barnevelderhøns, nederlandsk tamhønserase med kornfarget nebb, gule føtter, svart fjærdrakt med rødbrune avtegn og brune egg.