Barneskolen, barnetrinnet, de sju første årene i den 10-årige grunnskolen. De tre øverste klassene (8.–10. klasse) benevnes ungdomsskolen eller ungdomstrinnet.