Barn, mindreårige personer.

Det har i en rekke forhold rettslig betydning at en person er et barn, men det gjelder ikke samme aldersgrense i de forskjellige lover som angår barn og ungdom. Den kriminelle lavalder, dvs. den alder som må være oppnådd for at noen skal kunne straffes, er 15 år (straffeloven § 20).

I forhold til den som er utsatt for sedelighetsforbrytelser, skjelner straffeloven mellom barn under 14 år og barn under 16 år.

Etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, skal barn og ungdom under 18 år erstatte skader som de volder forsettlig eller uaktsomt når det finnes rimelig med hensyn til alder, utvikling mv. Også foreldrene pådrar seg ansvar hvis de ikke har ført tilbørlig tilsyn med sitt barn. Dersom de ikke kan bebreides noe, må de som hovedregel svare for inntil 5000 kr. Hvis den skadelidte er under 16 år, har loven særlige regler om standardisert erstatning.

I forhold til barnetrygden og rett til barnepensjon etter folketrygdloven er aldersgrensen 18 år. For oppfostringsbidrag til barn er den alminnelige aldersgrense 18 år, men varigheten av bidragsplikten kan etter omstendighetene forlenges.

Etter lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7 (barneloven) har barn som har fylt 12 år rett til å si sin mening før viktige avgjørelser treffes, herunder i sak om hvem barnet skal bo hos dersom foreldrene skiller lag. Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om valg av utdanning og om å melde seg inn eller ut av foreninger.

Skoleplikten er som hovedregel knyttet til 10 skoleår. Arbeidsmiljøvernloven av 4. feb. 1977 nr. 4 setter grensen mellom barn og ungdom til det fylte 15. år. Myndighet og stemmerett inntrer i Norge ved 18-årsalder.

Barnefamilier, antall barn, se familie.

Rettigheter, lovgivning, se Barnekonvensjonen, barnelovgivning, barnemishandling, barnevern.

Helse, se barnehelse.

Fruktbarhet, se befolkning.

Oppdragelse, oppvekst, se barneoppdragelse, barneseksualitet.

Arbeid og urettmessig utnyttelse av barn, se barnearbeid.

Kulturelt uttrykk, se barnefilm, barne- og ungdomslitteratur, barneteater, barnetegning.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.