Barlog, maltvann. Ordet er sammensatt av norrønt barr, 'korn, bygg' (jfr. eng. barley) og lǫgr, 'væske, saft, vann,' som er samme ord som elvenavnet Lågen.