Barklus, insektfamilie i overfamilien bladlus, Aphidoidea.Brune eller svarte med lange bein. Ca. 20 norske arter som lever på bark av stammer og grener, de fleste på gran eller furu. Noen arter kan forsinke trærnes tilvekst ved å suge av års- eller fjorårsskudd, men de fleste er harmløse. Ved sin produksjon av honningdugg som føde for bl.a. maur, ansees de gjerne som nyttedyr.