Barkholt, i eldre terminologi navn på de bordgangene som danner skipets hud langs mellomdekket. Disse var oftest ca. 1 tomme tykkere enn den øvrige hud, som vern mot slitasje og som ekstra langskips avstivning.