Barkarole, opprinnelig de venetianske gondolierers sanger, på 1800-tallet brukt om komposisjoner som er laget etter mønster av slike. Barkarolen går som regel i 6/8-dels eller 12/8-dels takt. De finnes ofte i operaer, som for eksempel i Offenbach s Hoffmanns eventyr , men også i instrumentalmusikk, som i Mendelssohn s Lieder ohne Worte .