Barber, betegnelse på flere eurasiske benfiskslekter i karpefamilien. Flodbarbe, Barbus barbus, finnes i Mellom-Europa, men ikke i Norge. Den veldige mahasir eller masheer, Barbus tor,fra India har skjell så store som en hånd og kan veie ca. 40 kg og bli opptil 1,5 m lang. Mange små sørøstasiatiske Puntius-arter holdes i akvarier.