Barasinga, også kalt myrhjort, er en partået klovdyrart i hjortefamilien. Skulderhøyde på ca. 120 cm. Pelsen vanligvis rødbrun. Geviret varierer sterkt i utforming; vanligvis med 10–15 eller flere takker, stikkende ut fra de øvre to tredjedeler av geviret. Lever i sumpområder og på gressletter. Bukkens brøl minner om eselets. Arten står i fare for å bli utryddet. Utbredt i de sørlige deler av Assam og Nepal, samt østlige og nordlige deler av India. Finnes i flere dyreparker.