I sprangridning en jordvoll i varierende høyde og utstrekning, brukes som treningshinder.